Information

29/11/2022 213 0
Ban Quản lý (BQL) chợ Đà Lạt vừa tổ chức hội nghị đánh giá kết quả vận động tiểu thương ngành hàng đặc sản và hàng hoa đạt quầy hàng phong cách người Đà Lạt “hiền hòa, thanh lịch, mến khách” trong kinh doanh năm 2022.

Related Post

Sample Plan