Lịch trình của tôi - khoa

Lịch trình của tôi - khoa
 • From date 10/09/2018
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 10 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 7 places
 • 17:00
  Cung Dan Xua Music 200,000 đ

  , Trương Công Định, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 17:02
  Cinema Cinestar Da Lat 45,000 đ

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 17:06
  Nông Sản Đà Lạt 100,000 đ

  , Hồ Xuân hương, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 17:16
  Crazy House 40,000 đ

  , Huỳnh Thúc Kháng, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:24
  Diem Quynh Karaoke 300,000 đ

  , Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:26
  Lam Vien Square Free

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 19:16
  Linh An Pagoda Free

  , , , , Tỉnh Lâm Đồng

Day 2 3 places
 • 07:00
  Sen Vang Dalat Hotel Free

  , Phan Đình Phùng, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:07
  Crazy House 40,000 đ

  , Huỳnh Thúc Kháng, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:13
  Xuan Huong Lake Free

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.