Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • From date 19/11/2018
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 6 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 6 places
 • 07:30
  Đà Lạt Golf Valley Free

  , Đinh Tiên Hoàng , Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 07:34
  Windmill Bread 50,000 đ

  , Khu Hòa Bình, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:00
  Xuan Huong Lake Free

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:42
  Nhà Thuốc Trung Tâm - LADOPHAR Free

  , Khu Hòa Bình, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:44
  Quynh Nga 100,000 đ

  , Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:44
  Long Hoa Restaurant 500,000 đ

  , Ba tháng Hai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.