Lịch trình trải nghiệm mạo hiểm Đà lạt - Quỳnh

Lịch trình trải nghiệm mạo hiểm Đà lạt - Quỳnh
 • From date 20/04/2018
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 4 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 3 places
 • 08:30
  Crazy House 40,000 đ

  , Huỳnh Thúc Kháng, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:00
  Tuyen Lam Lake Free

  , , Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:00
  Datanla Waterfall 30,000 đ

  , Đèo Prenn, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 2 1 places
 • 07:00
  Linh An Pagoda Free

  , , , , Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.