Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • From date 07/01/2019
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 7 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 7 places
 • 07:00
  T&T Hotel 1,000,000 đ

  , Đinh Tiên Hoàng , Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 07:30
  King Palace II 30,000 đ

  , Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:00
  Hoan Kiet Restaurant 300,000 đ

  , Pasteur, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:30
  Quán Long Quỳnh 30,000 đ

  , Hoàng Diệu, Phường 05, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:00
  Tran Le Xuan Village 15,000 đ

  , Yết Kiêu, Phường 05, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 19:20
  Baked rice cake Di Dinh 50,000 đ

  , Hoàng Diệu, Phường 05, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 20:56
  Flower Store Tâm Huy Free

  , Phan Đình Phùng, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.