• From date 14/08/2018
 • Days 7 Days
 • Total travel distance km
 • Places 34 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 4 places
 • 09:06
  Thuy Ta Restaurant 200,000 đ

  , Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:42
  Dalat Night Market Free

  , , Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:54
  Long Hoa Restaurant 500,000 đ

  , Ba tháng Hai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 15:30
  Shop Mẹ và Bé Ngân Hà 100,000 đ

  , Ba tháng Hai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 2 5 places
 • 07:30
  Lam Vien Square Free

  , Trần Quốc Toản, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:30
  F Garden Coffee 80,000 đ

  , Nguyễn Thái Học, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 14:03
  Quynh Nga 100,000 đ

  , Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 17:00
  Phuong Hoang Restaurant 300,000 đ

  , Phan Đình Phùng, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 19:33
  Ao Len Nam Phuong 200,000 đ

  , Bùi Thị Xuân, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 3 5 places
 • 07:30
  Dalat College of Education Free

  , Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:06
  Diem Quynh Karaoke 300,000 đ

  , Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:42
  Cinema Cinestar Da Lat 45,000 đ

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:54
  Cung Dan Xua Music 200,000 đ

  , Trương Công Định, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 15:30
  DaLat Flower Garden 30,000 đ

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 4 5 places
 • 07:30
  Dalat Hasfarm Flower Shop Free

  , Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:06
  Fungi Chingu 300,000 đ

  , Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:42
  Cock Church Free

  , Trần Phú, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 12:18
  Xuan An Bread Soup 35,000 đ

  , Nhà Chung, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:54
  Men's Fashion 200,000 đ

  , Nhà Chung, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 5 5 places
 • 07:30
  Xuan Huong Lake Free

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:06
  Nhu Ngoc Com Nieu 300,000 đ

  , Hồ Tùng mậu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:42
  L'angfarm Bufffet Mini Night Market Free

  , Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 12:18
  Windmill Bread 50,000 đ

  , Khu Hòa Bình, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:54
  LamDong's Children House Free

  , Đinh Tiên Hoàng , Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 6 5 places
 • 07:30
  Haiyih Olong Tea Shop Free

  , Phạm Ngũ Lão, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:06
  An Coffee 80,000 đ

  , Ba tháng Hai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:42
  Da Quy Fashion 100,000 đ

  , Nguyễn Văn Trỗi, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 12:18
  Thanh Thao Avocado Icecream 50,000 đ

  , Nguyễn Văn Trỗi, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:54
  Domaine De Marie Church Free

  , Ngô Quyền, Phường 06, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 7 5 places
 • 07:30
  Nông Sản Đà Lạt 100,000 đ

  , Hồ Xuân hương, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:06
  Da Lat Train Villa & Coffee 50,000 đ

  , Quang Trung, Phường 09, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:42
  Lam Dong Museum 10,000 đ

  , Hùng Vương, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:06
  Karaoke MIC 100,000 đ

  , Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 14:42
  Minh Tam flower gardeb 10,000 đ

  , Khe sanh, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.