Lịch trình ids

Lịch trình ids
 • From date 04/02/2020
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 8 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 3 places
 • 07:00
  Dong Duc Hostel 500,000 đ

  , Thông Thiên Học, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:09
  Quan La Chuoi 2 70,000 đ

  , Chu Văn An, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:50
  Ding Tea 49,000 đ

  , Nhà Chung, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 2 5 places
 • 07:00
  Hang Cop Waterfall 10,000 đ

  , , Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:38
  XQ Da Lat Historical 20,000 đ

  , Xô Viết Nghệ Tĩnh, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:52
  Crazy House 40,000 đ

  , Huỳnh Thúc Kháng, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 12:57
  Hang Nga Hotel Free

  , Bùi Thị Xuân, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 15:17
  Prenn Waterfall 30,000 đ

  , Đèo Prenn, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.