Du lịch canh nông

Du lịch canh nông
 • From date 20/04/2018
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 9 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 6 places
 • 07:30
  Windmill Bread 50,000 đ

  , Khu Hòa Bình, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:30
  Giant pumpkin garden 10,000 đ

  , Hồ Xuân hương, Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:00
  Linh Phuoc Pagoda Free

  , Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 14:00
  The field of hydrangeas 15,000 đ

  , , Xã Xuân Thọ, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 16:00
  Dalat Beco Free

  , Hùng Vương (Quốc lộ 20), Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:30
  Dalat Night Market Free

  , , Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 2 3 places
 • 08:00
  Up Coffee 80,000 đ

  , Triệu Việt Vương, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:00
  Datanla Waterfall 30,000 đ

  , Đèo Prenn, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:30
  Truc Lam Zen Monastery Free

  , Trúc Lâm Yên Tử, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.