Đà lạt 2 ngày

Đà lạt 2 ngày
 • From date 18/03/2021
 • Days 2 Days
 • Total travel distance km
 • Places 12 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 7 places
 • 05:00
  Tea Hill Cau Dat Free

  , , Xã Trạm Hành, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 07:30
  Linh Phuoc Pagoda Free

  , Tự Phước, Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:49
  Laphong Resort 50,000 đ

  , Đặng Thái Thân, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:56
  Dalat Night Market Free

  , , Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:59
  Lam Vien Square Free

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 16:00
  Hong Phat Cordyceps 150,000 đ

  , Hồ Tùng mậu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:02
  Quan Ba Nam Chut 45,000 đ

  , Ba Tháng Tư , Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 2 5 places
 • 07:00
  Datanla Waterfall 30,000 đ

  , Đèo Prenn, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 07:30
  Hill of grass Free

  , , Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:10
  Truc Lam Zen Monastery Free

  , Trúc Lâm Yên Tử, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:45
  Tuyen Lam Lake Free

  , , Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:04
  Trang Trại YSA Orchid Farm 250 đ

  , , Phường 09, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.