• From date 05/08/2019
 • Days 3 Days
 • Total travel distance km
 • Places 19 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 8 places
 • 09:00
  Petcorner - Coffee, Pet Shop & Spa 50,000 đ

  , Tô Ngọc Vân, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:30
  Happy Hill Đà Lạt 30,000 đ

  , , Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 12:00
  Nem nướng Bà Hùng Free

  , , Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 14:00
  Dalat Railway Station Free

  , Quang Trung, Phường 09, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 17:00
  Yen Garden - Tea & Cafe 60,000 đ

  , Mai Hắc Đế, Phường 06, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:30
  Botea Bistro 500,000 đ

  , , Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 19:45
  Lam Vien Square Free

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 22:00
  Dalat Night Market Free

  , , Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 2 8 places
 • 07:00
  Thongdalat.Space Cafe Free

  , , Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:30
  Secret Garden 50,000 đ

  , , , Thành phố Đà Lạt,

 • 10:45
  Totto-Chan Bakery 200,000 đ

  , Nguyễn Trãi, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 12:00
  Kokoro Cafe 60,000 đ

  , Đặng Thái Thân, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:45
  Hoa Son Dien Trang 50,000 đ

  , Đường vào Tà Nung, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 15:00
  Domaine De Marie Church Free

  , Ngô Quyền, Phường 06, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 16:45
  An Coffee 80,000 đ

  , Ba tháng Hai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 21:00
  Dalat Night Market Free

  , , Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 3 3 places
 • 07:00
  F Flower Field Cafe 100,000 đ

  , MiMoSa, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:00
  Sunny Farm 80,000 đ

  , , Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:45
  Wooden Garden 60,000 đ

  , Trần Quang Diệu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.