Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • From date 07/05/2018
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 11 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 11 places
 • 07:30
  Đà Lạt Golf Valley Free

  , Đinh Tiên Hoàng , Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 07:35
  Thanh Thao Avocado Icecream 50,000 đ

  , Nguyễn Văn Trỗi, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:28
  Linh An Pagoda Free

  , , , , Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:17
  Crazy House 40,000 đ

  , Huỳnh Thúc Kháng, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:22
  Quynh Nga 100,000 đ

  , Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:35
  Tranh Thêu XQ Đà Lạt 200,000 đ

  , , Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:02
  Lien Do Restaurant 500,000 đ

  , , Phường 2, Thành phố Bảo Lộc, Tỉnh Lâm Đồng

 • 22:25
  Ao Len Nam Phuong 200,000 đ

  , Bùi Thị Xuân, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 22:27
  Xuan Huong Lake Free

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 23:30
  Windmill Bread 50,000 đ

  , Khu Hòa Bình, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 23:34
  Dalat Night Market Free

  , , Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.