• From date 03/07/2022
 • Days 3 Days
 • Total travel distance km
 • Places 24 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 9 places
 • 07:00
  Hu Tieu & Bun Mang 25,000 đ

  , Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 08:51
  Xuan Huong Lake Free

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:45
  Doha Cafe 60,000 đ

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:00
  Dung - Soup Cake & Roll Roll 30,000 đ

  , Trần Hưng Đạo, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 12:01
  Lạc Tiên Giới Free

  , , Phường 05, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:00
  Xien Nuong V&M 70,000 đ

  , Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 15:00
  Hill of grass Free

  , , Phường 12, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 16:00
  Hoa Son Dien Trang 50,000 đ

  , Đường vào Tà Nung, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:00
  Dalat Night Market Free

  , , Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 2 8 places
 • 07:00
  Hu Tieu Muc Ong Gia 50,000 đ

  , Pasteur, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:00
  Xuan Huong Lake Free

  , Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 12:00
  Lẩu gà lá é 668-Gà nướng lu Free

  , , Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:48
  Coffee Cage House 50,000 đ

  , Trần Phú, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 15:00
  NHA CUA OT HOMESTAY & COFFEE 70,000 đ

  , Thiện Mỹ, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 16:00
  Broken Bread - Duy To 20,000 đ

  , Trần Lê, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 16:45
  Thien Phuc Duc Hill Free

  , , Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 17:30
  Quan La Chuoi 2 70,000 đ

  , Chu Văn An, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Day 3 7 places
 • 07:00
  Noodle Shop High Ship 55,000 đ

  , Phan Đình Phùng, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:00
  Truc Lam Zen Monastery Free

  , Trúc Lâm Yên Tử, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 10:00
  Cổng trời Bali - GreenHills Free

  , MiMoSa, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:00
  Tiệm nướng Thương Thương Free

  , Đặng Thái Thân, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 12:00
  Lạc Tiên Giới Free

  , , Phường 05, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:00
  Mi Quang Ong Huynh 45,000 đ

  , Hai Bà Trưng, Phường 06, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 16:00
  Nha Que 27,000 đ

  , Phan Đình Phùng, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Comments and Reviews

Reviews
Alls
( comments)

Login to reviews

You need to or Register new account for leaving comments.