Information

29/11/2022 154 0
Nằm trong ý tưởng đưa lịch sử dân tộc đến với công chúng bằng ngôn ngữ nghệ thuật, đêm 27/11, tại Nhà hát Opera Đà Lạt House, Công ty Sử Việt tiếp tục biểu diễn vở kịch Khóc giữa trời xanh phục vụ khán giả Đà Lạt.

Related Post

Sample Plan