Information

28/09/2022 365 0
Các khu phố đêm càng quy mô và được địa phương đầu tư về hạ tầng, kích cầu du lịch, quảng bá thương hiệu lại càng là “thỏi nam châm” thu hút và giữ chân du khách. Đồng thời, thứ hạng của nơi đó trên bản đồ du lịch cũng ngày càng tăng bậc trong mắt bạn bè quốc tế

Related Post

Sample Plan