Information

22/09/2022 237 0
Trong Festival Hoa Đà Lạt 2022, Không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” (từ ngày 11/11/2022) cùng 2 show trình diễn thời trang là “Thời trang tơ lụa - con đường di sản” (ngày 18/12/2022) và “Thời trang thổ cẩm” (ngày 12/11/2022) là một trong 10 chương trình chính và là chương trình do các nhà sưu tầm dân tộc học, nhà thiết kế thời trang, các nghệ sĩ... dày công chuẩn bị. Trong đó, Không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên” sẽ là không gian tái hiện toàn diện đời sống của người dân Tây Nguyên trước đây, chắc chắn sẽ mang đến sự ngạc nhiên, thích thú và vô cùng trân quý của người dân và du khách!

Related Post

Sample Plan