Covid

12/08/2022 512 0
Ngày 12/8, Sở Y tế Lâm Đồng đã có văn bản đề nghị UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai rà soát các đối tượng tiêm vắc xin phòng Covid-19.

Related Post

Sample Plan