Hội thảo phát triển du lịch chủ đề “Du lịch xanh - phát triển bền vững”; tổng kết 20 năm triển khai chương trình “Nhãn hiệu xanh” trên địa bàn thành phố Đà Lạt.

02/12/2023 02/12/2023

Khách sạn Ngọc Lan - 48 Nguyễn Chí Thanh- Phường 1

1912 0

Thời gian:  Ngày 02/12/2023.

- Địa điểm: Khách sạn Ngọc Lan, số 46 Nguyễn Chí Thanh - Phường 1, thành phố Đà Lạt.

- Nội dung:

+ Hoạt động truyền thông: Thực hiện 02 trang trên Đặc san Tuổi trẻ về câu chuyện Đà Lạt xanh; tuyến bài về du lịch Đà Lạt; tuyến bài về Hội thảo; tổ chức diễn đàn “Hiến kế cho du lịch Đà Lạt” trên trang Thông tin du lịch Đà Lạt.

+ Chương trình khảo sát “Farmtrip” khám phá Du lịch xanh Đà Lạt, thời gian 01 ngày 15/11/2023.

+ Hội thảo phát triển du lịch chủ đề “Du lịch xanh - phát triển bền vững”; tổng kết 20 năm triển khai chương trình “Nhãn hiệu xanh” trên địa bàn thành phố Đà Lạt: Thảo luận chủ đề “Đà Lạt phát triển Du lịch xanh - Du lịch bền vững”; trao giải cho các hiến kế hay đạt giải trong Diễn đàn “Hiến kế cho Du lịch Đà Lạt” và biểu dương các đơn vị có thành tích xuất sắc qua 20 năm thực hiện chương trình “Nhãn hiệu xanh” trên địa bàn thành phố, thời gian 01 buổi sáng ngày 02/12/2023

Bản đồ

Lịch trình mẫu