Lễ Bế mạc Tuần lễ Vàng Du lịch Lâm Đồng lần thứ III năm 2024 và Khai trương Phố đi bộ đường Trần Quốc Toản

Lịch trình mẫu