Các Chương trình "Ngày Vàng" "Giờ Vàng" hưởng ứng Tuần lễ Vàng du lịch lần thứ III năm 2024

31/05/2024 06/06/2024

Thành phố Đà Lạt

412 0

 Vườn hoa thành phố - Số 2 Trần Nhân Tông

* Giờ vàng: 10h00-12h30 ngày 29/5/2024 đến hết ngày 06/6/2024

- Giảm 50% giá vé cho du khách là người dân tỉnh Lâm Đồng 

- Giảm 30% giá vé cho du khách là người ngoài tỉnh Lâm Đồng 

* Ngày Vàng 

- Miễn phí giá vé cho trẻ em dưới 1m2 và tặng quà gấu bông dành cho 300 khách hàng đầu tiên là trẻ em vào ngày 01/6/2024

- Giảm 50% giá vé cho du khách là người dân tỉnh Lâm Đồng ( mua vé gia đình) áp dụng ngày 28/6/2024

 

Phòng Văn hóa - Thông tin

 

Bản đồ

Lịch trình mẫu