Hội thảo chuyên đề 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển

26/12/2023 26/12/2023

Số 2 Trần Phú

1798 0

Thi gian: Dự kiến ngày 26/12/2023.

          - Địa đim: Địa điểm: Khách sạn Dalat Palace Heritage, số 02 Trần Phú, Phường 3, thành phố Đà Lạt.

          - Nội dung: Thành ủy Đà Lạt phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Lâm Đồng tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề: Kỷ niệm 130 năm Đà Lạt hình thành và phát triển (1893 - 2023) với các nội dung lịch sử hình thành Đà Lạt; thực trạng quá trình phát triển Đà Lạt; định hướng và tầm nhìn trong tương lai.

Bản đồ

Lịch trình mẫu