Triển lãm nghệ thuật “Đà Lạt Xưa”

01/09/2023 31/12/2023

Ven Hồ Xuân Hương

811 0

a) Mở rộng, nâng cấp không gian triển lãm “Thiên đường Tây Nguyên”, trong đó tập trung trưng bày, giới thiệu bản sắc văn hóa các dân tộc trên địa bàn thành phố Đà Lạt và vùng phụ cận:

- Thời gian: Từ ngày 01/9/2023 đến hết ngày 31/12/2023.

- Địa điểm: Ven bờ hồ Xuân Hương (khu vực đối diện chùa Quán Thế âm).

b) Chương trình “Trình diễn thời trang Tơ lụa”:

- Thời gian: Dự kiến 16 giờ 00 ngày 16/12/2023.

- Địa điểm: Trường Cao đẳng Đà Lạt, số 29 Yersin, Phường 10, thành phố Đà Lạt.

Bản đồ

Lịch trình mẫu