CARNAVAL Đường phố

27/12/2022 28/12/2022

Quảng trường Lâm Viên- Phường 10

144 0

"CARNAVAL ĐƯỜNG PHỐ" - Chương trình không thể bỏ lỡ dành cho du khách và người dân Đà Lạt - Lâm Đồng được diễn ra vào lúc 18h00-20h15 ngày 27&28/12/2022 tại Quảng trường Lâm Viên.

Bản đồ

Lịch trình mẫu