Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 5 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 5 places
 • 07:30
  VoCo Coffee Shop Big C Đà Lạt 250,000 đ

  Big C, Hồ Tùng Mậu, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:30
  Cháo Lòng Bà Mén 70,000 đ

  4 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:00
  Dalato Ice Cream 25,000 đ

  16 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 21:12
  D’HALAL RESTAURANT 20,000 đ

  BL 38 Yersin, Phường 09, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 00:24
  Sunshine Coffee 55,000 đ

  9 Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng