Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Days 1 Days
 • Total travel distance km
 • Places 5 places
 • Comments
 • Reviews
Day 1 5 places
 • 07:30
  Hồ Xuân Hương Free

  Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 09:06
  Quán Lá Chuối 2 70,000 đ

  4C Chu Văn An, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 13:30
  Snow Coffee - Big C Đà Lạt 60,000 đ

  Big C, Hồ Tùng Mậu, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 17:00
  Nhà Hàng Món Ngon Đà Lạt 300,000 đ

  Big C Đà Lạt, Hồ Tùng Mậu, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 22:07
  VoCo Coffee Shop Big C Đà Lạt 250,000 đ

  Big C, Hồ Tùng Mậu, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng