Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  C Bowling Đà Lạt 50.000 đ

  Quảng Trường Lâm Viên, Hồ Tùng mậu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:30
  Cháo Lòng Bà Mén 70.000 đ

  4 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:00
  Cafe Bồ Công Anh 50.000 đ

  1 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 21:12
  Quán Hạnh Lẩu Gà Lá É 350.000 đ

  6 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 00:24
  Quán nhạc Cung Đàn Xưa 200.000 đ

  Dalat Palace Hotel Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng