Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  C Bowling Đà Lạt 50.000 đ

  Quảng Trường Lâm Viên, Hồ Tùng mậu, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:30
  Nhà Hàng Tổng Liên Đoàn Lao Động Đà Lạt 500.000 đ

  1 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:00
  Qingcha Milk Tea and Homestay. 60.000 đ

  35/6 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 21:12
  Jiā - Tiệm Ăn Gia 268.000 đ

  35 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 00:24
  Karaoke Mộc Miên 150.000 đ

  43 Phạm Hồng Thái, Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng