Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  VoCo Coffee Shop Big C Đà Lạt 250.000 đ

  Big C, Hồ Tùng Mậu, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:30
  Cháo Lòng Bà Mén 70.000 đ

  4 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:00
  Leo's Kitchen - Coffee & Cakes 50.000 đ

  22 Yersin (Thống Nhất cũ), Phường 10, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 21:12
  D’HALAL RESTAURANT 20.000 đ

  BL 38 Yersin, Phường 09, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 00:24
  Quán nhạc Cung Đàn Xưa 200.000 đ

  Dalat Palace Hotel Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng