Lịch trình của tôi

Lịch trình của tôi
 • Số ngày 1 Ngày
 • Khoảng cách km
 • Số địa điểm 5 địa điểm
 • Bình luận
 • Đánh giá
Ngày 1 5 địa điểm
 • 07:30
  Quảng trường Lâm Viên Miễn phí

  Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 11:30
  Bánh Canh Cá Lóc Nam Giao Đà Lạt 40.000 đ

  4B Chu Văn An, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 18:00
  Nhà Lồng Coffee 50.000 đ

  21/19 Bis Trần Phú, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 21:12
  Sơn Cước Quán 150.000 đ

  8A Trần Phú, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 • 00:24
  Hồ Xuân Hương Miễn phí

  Trần Quốc Toản, Phường 01, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng