Ghi chú: - Kéo thả và sắp xếp các địa điểm trong lịch trình theo ý muốn của bạn. - Thời gian đến địa điểm tiếp theo bằng khoảng thời gian di chuyển tới địa điểm đó cộng khoảng thời gian ở lại địa điểm.

Ngày 1
 • C Bowling Đà Lạt

  Mở cửa: 09:00
  Đóng cửa: 23:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Bún Bò Huế Thiên Trang Đà Lạt

  Mở cửa: 06:00
  Đóng cửa: 14:00
 • Nhà Lồng Coffee

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 22:00
 • Quán Lá Chuối 2

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 20:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa
 • Ding Tea

  Mở cửa: 07:00
  Đóng cửa: 23:00
  Thời gian đến địa điểm đã đóng cửa