Dalat

24/01/2024 725 0
Từ sự chung tay, đồng lòng của các địa phương, người dân, doanh nghiệp, du lịch Lâm Đồng năm 2023 đã đạt được nhiều kết quả ấn tượng, đón hơn 8,6 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng (tăng 15,3% so với cùng kỳ năm 2022, đạt 101,8% kế hoạch năm 2023). Trong đó, khách quốc tế đạt 400 ngàn lượt (tăng 166,7% so với cùng kỳ năm 2022), khách nội địa đạt hơn 8,2 triệu lượt (tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2022); khách qua lưu trú đạt 6,7 triệu lượt (tăng 21,8% so với cùng kỳ năm 2022). Doanh thu từ du lịch đạt hơn 15,5 ngàn tỷ đồng.

Related Post

Sample Plan