Dalat

05/04/2024 366 0
Hội nghị khu vực của Tổ chức Xúc tiến du lịch các thành phố toàn cầu (TPO - Tourism Promotion Organization for Global Cities) năm 2024 dành cho các thành viên Việt Nam vừa được tổ chức tại TP Đà Lạt, với chủ đề “Tăng cường quảng bá và xây dựng thương hiệu điểm đến”; là dịp để tăng cường liên kết, giới thiệu Đà Lạt đến với các tỉnh, thành của Việt Nam; cũng như đẩy mạnh hợp tác du lịch Đà Lạt với Hàn Quốc và các quốc gia thành viên; từ đó góp phần thúc đẩy du lịch Đà Lạt phát triển xứng tầm...

Related Post

Sample Plan