inforrmation

11/04/2023 614 0
Đà Lạt mong muốn phát triển kinh tế đêm dựa trên cơ sở phát huy lợi thế về khí hậu, cảnh quan thiên thiên, văn hóa, với sự tham gia của các nhà đầu tư và cộng đồng dân cư, nhằm đáp ứng nhu cầu vui chơi, mua sắm, giải trí, ẩm thực về đêm của nhân dân địa phương và du khách.

Related Post

Sample Plan