inforrmation

14/04/2023 449 0
Cục Thuế tỉnh Lâm Đồng vừa thông báo: Hiện nay có một số đối tượng giả danh cán bộ thuế cung cấp đường dẫn và hướng dẫn người nộp thuế cài đặt các phần mềm giả mạo ứng dụng của cơ quan thuế nhằm lấy cắp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng với mục đích chiếm đoạt tài sản.

Related Post

Sample Plan