Information

14/03/2023 828 0
Hoa Đà Lạt nói riêng và hoa tỉnh Lâm Đồng nói chung những năm gần đây tiếp tục tăng diện tích, sản lượng với chủng loại đa dạng theo nhu cầu sử dụng của khách hàng. Tuy nhiên, với vùng đất cao nguyên ôn hòa thì hoa Lâm Đồng - Đà Lạt cần có thêm nhiều giải pháp để nâng cao hơn nữa giá trị tương xứng với tiềm năng và lợi thế so sánh của mình.

Related Post

Sample Plan