Dalat

28/03/2024 526 0
Trà chiều (Afternoon tea) là một nét đẹp văn hóa nổi tiếng của người Anh. Người Anh bản địa vẫn thường nói vui “vào 3.30 chiều, mọi công việc ngưng lại để thưởng thức một tách trà”. Bắt nguồn từ thế kỷ 19 ở Vương quốc Anh, nghi thức trà chiều đã lan tỏa ra khắp thế giới và hòa nhập với nét văn hóa riêng của từng địa phương để trở thành một trải nghiệm văn hóa đa chiều. Trà chiều cũng đã trở thành nét văn hoá mang "bản sắc Đà Lạt", trở thành một hoạt động được nhiều du khách yêu thích lựa chọn khi đến Đà Lạt.

Related Post

Sample Plan