Dalat

27/10/2023 469 0
Chiều ngày 26/10, đồng chí Phạm S - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng đã ký văn bản chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác quản lý đối với các hoạt động du lịch trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo an ninh, an toàn cho khách du lịch.

Related Post

Sample Plan