Dalat

09/10/2023 502 0
Ngày 7/10, tại Hà Nội, Lễ trao giải Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 (Vietnam Digital Awards - VDA) có tên đầy đủ là “Chương trình bình chọn, trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards” được tổ chức, dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, và Tạp chí điện tử VietTimes được giao là cơ quan tổ chức thực hiện.

Related Post

Sample Plan