Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX

01/11/2022 31/12/2022

2284 0

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa ban hành kế hoạch tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - 2022 nhằm chuẩn bị chu đáo cho một kỳ Festival thực sự đổi mới.

Map

Sample Plan