Mongo Land - Dalat
Mongo Land - Dalat
Mongo Land - Dalat
Mongo Land - Dalat
Mongo Land - Dalat
Mongo Land - Dalat
Mongo Land - Dalat
Mongo Land - Dalat
Mongo Land - Dalat
Mongo Land - Dalat
Mongo Land - Dalat

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 098 357 73 77

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: mongoland@gmail.com

Địa chỉ: Tổ 16, Thôn 1 Đường vào Tà Nung, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Đ𝗔̀ 𝗟𝗔̣𝗧 𝗖𝗢́ 𝗠𝗢̣̂𝗧 "𝗧𝗛𝗔̉𝗢 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗫𝗔𝗡𝗛" Đ𝗘̣𝗣 𝗡𝗨̛́𝗖 𝗟𝗢̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗨̛𝗢̛̀𝗜 𝗛𝗔̂𝗠 𝗠𝗢̣̂ - Đ𝗘̣𝗣 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗩𝗘̂̀ !

🍂 Nhất định phải ghé 𝗠𝗢𝗡𝗚𝗢 𝗟𝗔𝗡𝗗 ngay hôm nay CHECK IN ảnh xinh nhé cả nhà ơiiiiii 🥰

📸 Thương Nguyễn Bùi

------------------------------

💫 𝗠𝗢̣𝗜 𝗖𝗛𝗜 𝗧𝗜𝗘̂́𝗧 𝗫𝗜𝗡 𝗟𝗜𝗘̂𝗡 𝗛𝗘̣̂ 💫

🏠 Địa chỉ: Tổ 16, Thôn 1, Xã Tà Nung, Đà Lạt

📞 𝙃𝙤𝙩𝙡𝙞𝙣𝙚: 0983 577 377

Bản đồ

Giới thiệu

×

Đ𝗔̀ 𝗟𝗔̣𝗧 𝗖𝗢́ 𝗠𝗢̣̂𝗧 "𝗧𝗛𝗔̉𝗢 𝗡𝗚𝗨𝗬𝗘̂𝗡 𝗫𝗔𝗡𝗛" Đ𝗘̣𝗣 𝗡𝗨̛́𝗖 𝗟𝗢̀𝗡𝗚 𝗡𝗚𝗨̛𝗢̛̀𝗜 𝗛𝗔̂𝗠 𝗠𝗢̣̂ - Đ𝗘̣𝗣 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗠𝗨𝗢̂́𝗡 𝗩𝗘̂̀ !

🍂 Nhất định phải ghé 𝗠𝗢𝗡𝗚𝗢 𝗟𝗔𝗡𝗗 ngay hôm nay CHECK IN ảnh xinh nhé cả nhà ơiiiiii 🥰

📸 Thương Nguyễn Bùi

------------------------------

💫 𝗠𝗢̣𝗜 𝗖𝗛𝗜 𝗧𝗜𝗘̂́𝗧 𝗫𝗜𝗡 𝗟𝗜𝗘̂𝗡 𝗛𝗘̣̂ 💫

🏠 Địa chỉ: Tổ 16, Thôn 1, Xã Tà Nung, Đà Lạt

📞 𝙃𝙤𝙩𝙡𝙞𝙣𝙚: 0983 577 377

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí