Hồ Trên Mây
Hồ Trên Mây
Hồ Trên Mây
Hồ Trên Mây

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0979385919

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: hotrenmay@gmail.com

Địa chỉ: Thôn 6 Dọc 2 bên đường vào Xã Tà Nung, Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Hồ Trên Mây

Bản đồ

Giới thiệu

×

Hồ Trên Mây

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí