Dapa Hill - Dalat
Dapa Hill - Dalat
Dapa Hill - Dalat
Dapa Hill - Dalat
Dapa Hill - Dalat
Dapa Hill - Dalat
Dapa Hill - Dalat
Dapa Hill - Dalat
Dapa Hill - Dalat

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 083 336 6366

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: dapahill.dalat@gmail.com

Địa chỉ: 𝗧𝗼̂̉ 𝟮𝟬, 𝗧𝗵𝗼̂𝗻 𝟰 Xã Tà Nung, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

 DAPA HILL tự hào là đơn vị đầu tiên có trò chơi "Trượt Phao Khô Air Slide" có mặt tại Đà Lạt ⭐️
 

Bản đồ

Giới thiệu

×

 DAPA HILL tự hào là đơn vị đầu tiên có trò chơi "Trượt Phao Khô Air Slide" có mặt tại Đà Lạt ⭐️
 

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí