Nhà thờ Donbosco
Nhà thờ Donbosco
Nhà thờ Donbosco
Nhà thờ Donbosco
Nhà thờ Donbosco

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0263 3821 527

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 6:00 CH

Email: donbosco@gmail.com

Địa chỉ: 4 Bùi Thị Xuân, Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Nhà thờ Donbosco

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà thờ Donbosco

Nhận xét và đánh giá


Tất cả
(Từ tổng số nhận xét)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí