Nhà văn hóa thiếu nhi Lâm Đồng
Nhà văn hóa thiếu nhi Lâm Đồng
Nhà văn hóa thiếu nhi Lâm Đồng
Nhà văn hóa thiếu nhi Lâm Đồng
Nhà văn hóa thiếu nhi Lâm Đồng

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 0263 3822 158

Thời gian tham quan tại một điểm: 60 phút

Mở cửa: 7:00 SA - Đóng cửa: 8:00 CH

Email: nhathieunhi@lamdong.gov.vn

Địa chỉ: 13 Đinh Tiên Hoàng , Phường 02, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Nhà thiếu nhi là cơ sở giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và là Trung tâm hoạt động của thiếu nhi ở ngoài nhà trường nhằm giúp cho thiếu nhi mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tình cảm tập thể để cùng với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho thiếu nhi. Nhà thiếu nhi có những nhiệm vụ sau: -Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi bổ ích để thu hút và đáp ứng nhu cầu sở thích của đông đảo thiếu nhi trong khu vực. -Tổ chức thực hiện và thể nghiệm các hoạt động trọng tâm theo chương trình của Đội TNTP Hồ Chí Minh để giáo dục các em tham gia trong Nhà thiếu nhi và tạo kinh nghiệm hướng dẫn phong trào. -Tổ chức các lớp, các tổ, nhóm đội, câu lạc bộ để học tập và thực hành chuyên môn có tính giáo dục và hướng nghiệp nhằm phát huy sở trường, năng khiếu cho thiếu nhi và đào tạo những cán bộ hoạt động cho phong trào của Đội. -Tổ chức nghiên cứu tổng kết các hình ... Xem thêm

Bản đồ

Giới thiệu

×

Nhà thiếu nhi là cơ sở giáo dục của Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và là Trung tâm hoạt động của thiếu nhi ở ngoài nhà trường nhằm giúp cho thiếu nhi mở rộng kiến thức, rèn luyện kỹ năng, bồi dưỡng tình cảm tập thể để cùng với nhà trường thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho thiếu nhi. Nhà thiếu nhi có những nhiệm vụ sau: -Thường xuyên tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể thao, vui chơi bổ ích để thu hút và đáp ứng nhu cầu sở thích của đông đảo thiếu nhi trong khu vực. -Tổ chức thực hiện và thể nghiệm các hoạt động trọng tâm theo chương trình của Đội TNTP Hồ Chí Minh để giáo dục các em tham gia trong Nhà thiếu nhi và tạo kinh nghiệm hướng dẫn phong trào. -Tổ chức các lớp, các tổ, nhóm đội, câu lạc bộ để học tập và thực hành chuyên môn có tính giáo dục và hướng nghiệp nhằm phát huy sở trường, năng khiếu cho thiếu nhi và đào tạo những cán bộ hoạt động cho phong trào của Đội. -Tổ chức nghiên cứu tổng kết các hình thức, phương pháp hoạt động đội ở ngoài nhà trường, mở các lớp bồi dưỡng bằng nhiếu hình thức cho NTN cấp dưới, CLB thiếu nhi cơ sở , cho cán bộ Ban chỉ huy Đội, tổng phụ trách, phụ trách và giáo viên. -Sử dụng và phát huy mọi năng lực và điều kiện của NTN để tổ chức các hoạt động phục vụ phong trào của Đội và các nhiệm vụ chính trị của xã hội ở địa phương, coi đó là một phương tiện giáo dục thực tiễn cho các em.

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí