Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX - thành phố bốn mùa hoa

01/08/2022 1060 0
Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX năm 2022 sẽ được tổ chức thành chuỗi các sự kiện đặc sắc xuyên suốt trong năm 2022, tập trung vào tháng 11 và 12 với các chương trình, sự kiện nổi bật, góp phần đẩy mạnh kích cầu du lịch và nâng cao chất lượng đời sống tinh thần cho du khách và người dân địa phương.

Lịch trình mẫu