Open Time: 06:30 - Close Time: 18:00

Phone: 0983414703

Address: Tầng trệt, Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. số 36 Trần Phú, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

TIBI MART & COFFEE

Average Price / People : 18,000 đ - 100,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Tầng trệt, Tòa nhà trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng. số 36 Trần Phú, Phường 04, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

0983414703

dinhthao1975@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img