Open Time: 06:00 - Close Time: 18:00

Phone: 096 490 11 11

Address: Lô F7 KQH Bà Triệu, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

The Rabus Coffee & Wine

Average Price / People : 15,000 đ - 60,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

Lô F7 KQH Bà Triệu, Phường 03, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

096 490 11 11

Therabuscoffee&wine@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img