Open Time: 06:00 - Close Time: 21:00

Phone: 093 856 83 78

Address: 66 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Kopi Teh

Average Price / People : 15,000 đ - 45,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

66 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

093 856 83 78

cafeKOPITEH@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img