Open Time: 07:00 - Close Time: 22:00

Phone: 090 685 79 95

Address: 113 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Freedom Coffee Da Lat

Average Price / People : 15,000 đ - 45,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

113 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

090 685 79 95

freedomcoffeedalat@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img