Open Time: 07:00 - Close Time: 21:00

Phone: 096 956 11 56

Address: 78 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Cổng TTĐT Du Lịch

Homey - Milktea & Coffee

Average Price / People : 12,000 đ - 26,000 đ

Introduce:

Menu

Map

Near by

Review and EvaluationAlls
(From total review)
Contact us

78 Phù Đổng Thiên Vương, Phường 08, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

096 956 11 56

homedalat@gmail.com

Find us on
Experience on mobile apps
  • android-img
  • ios-img