Hầm rượu vang Đà Lạt
Hầm rượu vang Đà Lạt
Hầm rượu vang Đà Lạt
Hầm rượu vang Đà Lạt
Hầm rượu vang Đà Lạt
Hầm rượu vang Đà Lạt
Hầm rượu vang Đà Lạt
Hầm rượu vang Đà Lạt
Hầm rượu vang Đà Lạt
Hầm rượu vang Đà Lạt

Giới thiệu

Giá: Miễn phí

Số điện thoại: 02633991333

Thời gian tham quan tại một điểm: 120 phút

Mở cửa: 10:00 SA - Đóng cửa: 10:00 CH

Email: hamruouvangdalat@gmail.com

Địa chỉ: 77c Phường 11, Thành phố Đà Lạt, Tỉnh Lâm Đồng

Chào mừng quý khách đến với hầm rượu vang Đà Lạt

Bản đồ

Giới thiệu

×

Chào mừng quý khách đến với hầm rượu vang Đà Lạt

Review and Evaluation


Alls
(From total review)

Lịch trình mẫu

Lưu trú

Ẩm thực

Địa điểm

Giải trí