Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng nhận Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam

09/10/2023 703 0
Ngày 7/10, tại Hà Nội, Lễ trao giải Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 (Vietnam Digital Awards - VDA) có tên đầy đủ là “Chương trình bình chọn, trao tặng Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam - Vietnam Digital Awards” được tổ chức, dưới sự chủ trì của Hội Truyền thông số Việt Nam (VDCA), sự bảo trợ của Bộ Thông tin và Truyền thông, và Tạp chí điện tử VietTimes được giao là cơ quan tổ chức thực hiện.

Ông Nguyễn Xuân Thắng - Trưởng Phòng Quản lý Du lịch (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng) nhận giải tại

Lễ trao Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023

VDA 2023 đã tiếp cận hơn 3.000 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, nhận được gần 350 bộ hồ sơ đề cử gửi về dưới hình thức trực tuyến theo đúng tinh thần chuyển đổi số. Trải qua 2 Hội đồng Sơ tuyển và Chung khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra 38 đơn vị, sản phẩm để vinh danh tại lễ trao giải VDA 2023, trên 4 hạng mục. Gồm, Hạng mục 1: Sản phẩm, dịch vụ, giải pháp công nghệ số xuất sắc (vinh danh 20 sản phẩm, dịch vụ, giải pháp); Hạng mục 2: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc (vinh danh 9 doanh nghiệp, đơn vị); Hạng mục 3: Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc (vinh danh 7 cơ quan nhà nước); Hạng mục 4: Sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số vì cộng đồng (vinh danh 2 sản phẩm, giải pháp);

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lâm Đồng đoạt giải tại Giải thưởng Chuyển đổi số Việt Nam 2023 ở Hạng mục 3 - Cơ quan nhà nước chuyển đổi số xuất sắc với Ứng dụng Công nghệ Thông tin trong công tác Quản lý lưu trú .

Giải thưởng “Chuyển đổi số Việt Nam” không chỉ là niềm tự hào đối với mỗi tổ chức được tôn vinh danh; mà còn là kỷ niệm đáng nhớ trong hoạt động chuyển đổi số của mỗi cơ quan, doanh nghiệp. Vietnam Digital Awards nhằm tôn vinh, trao tặng cho các tổ chức, cá nhân xuất sắc trong việc phát triển hoặc ứng dụng công nghệ số, chuyển đổi mô hình quản lý, sản xuất kinh doanh để nâng cao hiệu quả hoạt động.

Trải qua 6 mùa giải, VDA đã thu hút được hơn 3.300 lượt cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên 63 tỉnh thành cùng gần 1.800 hồ sơ tham dự; đồng thời, đã vinh danh gần 400 lượt cơ quan, doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp chuyển đổi số xuất sắc và các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số tiêu biểu.

Theo baolamdong.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu