Quảng bá đặc sản vùng miền, điểm đến du lịch trên ứng dụng VNeID

02/05/2024 261 0
Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch vừa triển khai mô hình điểm “Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số” nằm trong đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06).

Quảng bá điển du lịch địa phương trên ứng dụng VNeID tạo tiện ích cho người dân

Qua đó, hỗ trợ các địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng tuyên truyền, quảng bá các sản phẩm đặc sản, sản phẩm dịch vụ du lịch tiêu biểu của địa phương đến khách du lịch trong và ngoài nước thông qua ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử (ứng dụng VNeID).
Theo đó, Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị UBND tất cả các huyện, thành phố phối hợp, cung cấp bài viết, tài liệu kèm theo hình ảnh quảng bá về các sản phẩm đặc sản, sản phẩm dịch vụ du lịch, các điểm đến... của địa phương để phục vụ cho việc tích hợp nội dung vào ứng dụng VNeID.

Quảng bá đặc sản thế mạnh trên ứng dụng VneID góp phần phát triển du lịch

Việc triển khai mô hình điểm “Phát triển du lịch, gắn với phát triển đặc sản vùng miền hỗ trợ người dân ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh xác thực điện tử trong phát triển kinh tế hộ gia đình, kinh tế số” là thiết thực xây dựng Chính phủ số, kinh tế số, xã hội số, công dân số, phù hợp thống nhất với chương trình chuyển đổi số quốc gia; cung cấp những giá trị, tiện ích cho người dân được thụ hưởng, dễ dàng tiếp cận những tiện ích trên ứng dụng VNeID về du lịch mọi lúc, mọi nơi, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo lamdong.gov.vn

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu