Lâm Đồng lập tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp

29/05/2023 605 0

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa thành lập Tổ công tác đặc biệt để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Tổ công tác này do ông Trần Văn Hiệp, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, làm tổ trưởng; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Ngọc Hiệp và Giám đốc Sở KH&ĐT Tôn Thiện San làm tổ phó. Tổ công tác còn có sự tham gia của lãnh đạo các sở, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, TP Đà Lạt.

Tổ công tác có nhiệm vụ rà soát, tổng hợp khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, nhà đầu tư trong hoạt động sản xuất, kinh doanh; quá trình triển khai thực hiện dự án đầu tư.

Hướng dẫn thực hiện thống nhất quy định của pháp luật về đầu tư và các quy định liên quan nhằm tháo gỡ vướng mắc, thúc đẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh, triển khai dự án đầu tư theo đúng quy định.

Đồng thời, tổ giúp Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, điều phối hoạt động giữa các sở, ngành và địa phương để giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh và thực hiện các dự án đầu tư.

Sau khi nắm bắt, Tổ công tác sẽ đề xuất hướng xử lý những vướng mắc thuộc chức năng của các cấp có thẩm quyền; đôn đốc, giám sát quá trình giải quyết các khó khăn, vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở, ngành, UBND cấp huyện.

Tổ cũng sẽ hỗ trợ, giải quyết các vướng mắc cho các nhà đầu tư nước ngoài đang tìm hiểu cơ hội đầu tư, mở rộng đầu tư trên địa bàn.

Theo quyết định, Tổ công tác hoạt động theo chế độ kiêm nhiệm, đề cao trách nhiệm của các thành viên; bảo đảm yêu cầu phối hợp, thống nhất trong chỉ đạo, điều hành và trao đổi thông tin, giải quyết công việc theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình; được sử dụng con dấu của cơ quan…

Tùy thuộc yêu cầu thực hiện nhiệm vụ, tổ công tác có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị liên quan hoặc các tổ chức hiệp hội, hội, chuyên gia để phối hợp, tham vấn thực hiện nhiệm vụ.

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu