Du lịch tuyến Đà Lạt -Trại Mát hoạt động khung giờ đêm

03/04/2024 198 0

Biểu đồ dự kiến sẽ bắt đầu chạy thử nghiệm từ ngày 10/4/2024 khi đã đáp ứng đủ

các điều kiện an toàn cho công tác chạy tàu

Đề nghị người dân chấp hành nghiêm chỉnh Luật Đường sắt, người dân khi tham gia giao thông qua các đường ngang, lối tắt tự mở nhớ dừng lại quan sát từ hai phía để đảm bảo an toàn, tránh xảy ra tại nạn đáng tiếc.

Phòng Văn hóa - Thông tin

Những bài viết liên quan

Lịch trình mẫu